Blogs de aula

Secundaria

Treballs del Departament de Tecnologia

El departament de tecnologia del C.E. Concha Espina engloba les assignatures d’Àmbit Científic-Matemàtic de 1erESO, així com la TECNOLOGIA, INFORMÀTICA i EDUCACIÓ PLÀSTICA de tota la secundària